Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tape recording


    Chuyên ngành kinh tế
sự ghi âm
sự ghi trên máy ghi âm
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự ghi băng
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
ghi lên băng
    Lĩnh vực: toán & tin
ghi trên băng
sự ghi trên băng
    Lĩnh vực: xây dựng
thâu băng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.