Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
natty
natty
['næti]
tính từ
đẹp, chải chuốt; đỏm dáng, duyên dáng
khéo tay


/'næti/

tính từ
đẹp, chải chuốt; đỏm dáng, duyên dáng
khéo tay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "natty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.