Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raffish
raffish
['ræfi∫]
tính từ
hào nhoáng, ngông nghênh
hư hỏng, phóng đãng; đáng khinh
hèn hạ, đê tiện; tầm thường


/'ræfiʃ/

tính từ
hư hỏng, phóng đãng, trác táng
hèn hạ, đê tiện
tầm thường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "raffish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.