Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dashing
dashing
['dæ∫iη]
tính từ
rất nhanh, vùn vụt, chớp nhoáng
a dashing attack
cuộc tấn công chớp nhoáng
hăng (ngựa...); sôi nổi, táo bạo, hăng hái, quả quyết (người)
diện, chưng diện, bảnh bao


/'dæʃiɳ/

tính từ
rất nhanh, vùn vụt, chớp nhoáng
a dashing attack cuộc tấn công chớp nhoáng
hăng (ngựa...); sôi nổi, táo bạo, hăng hái, quả quyết (người)
diện, chưng diện, bảnh bao

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dashing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.