Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
needy
needy
['ni:di]
tính từ
nghèo túng
a needy family
một gia đình nghèo túng


/'ni:di/

tính từ
nghèo túng
a needy family một gia đình nghèo túng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "needy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.