Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gluey
gluey
['glu:i]
tính từ
dính như keo, như hồ
đầy keo, đầy hồ


/'glu:i/

tính từ
dính như keo, như hồ
đầy keo, đầy hồ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gluey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.