Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gel

gel
[dʒel]
danh từ
(hoá học) chất đặc quánh, chất gien
hair-gel, bath-gel
dầu gội đầu, dầu tắm
nội động từ
đặc quánh
thành hình, định hình


/dʤel/

danh từ
(hoá học) chất gien

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.