Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feign
feign
[fein]
ngoại động từ
giả vờ, giả đò, giả cách
to feign illness/madness/ignorance/innocence
giả vờ ốm/điên/không biết/ngây thơ


/fein/

ngoại động từ
giả vờ, giả đò, giả cách
to feign madness giả vờ điên
bịa, bịa đặt (câu chuyện, lời cáo lỗi...)
làm giả, giả mạo
to feign a document giả mạo giấy tờ tài liệu
(từ cổ,nghĩa cổ) tưởng tượng, mường tượng

nội động từ
giả vờ, giả đò, giả cách

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "feign"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.