Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
essay
essay
['esei]
danh từ
sự làm thử; sự làm cố gắng
bài tiểu luận
ngoại động từ
thử làm; cố làm (gì...)
thử, thử thách
nội động từ
cố gắng


/'esei/

danh từ
sự làm thử; sự làm cố gắng
bài tiểu luận

ngoại động từ
thử làm; cố làm (gì...)
thử, thử thách

nội động từ
cố gắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "essay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.