Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come

come
[kʌm]
nội động từ came; come
đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
light come light go; easy come easy go
dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
she came into the room and shut the door
cô ta bước vào phòng và đóng cửa lại
she came slowly down the stairs
cô ta bước xuống cầu thang một cách chậm chạp
he has come all the way from Leeds to look for a job
anh ta đã rời thành phố Leeds đi khắp mọi ngả để tìm việc làm
come here!
lại đây!
sắp đến, sắp tới
in years to come
trong những năm sắp tới
xảy ra, xảy đến
ill luck came to him
sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
come what may
dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
thấy, ở, thấy ở
that word comes on page six
từ đó ở trang sáu
nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành
dream comes true
ước mơ trở thành sự thật
it comes expensive in the long run
thế mà hoá ra là đắt
hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)
this duck's blood won't come
tiết canh vịt không đông
(lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!
come! take courage
nào! can đảm lên chứ
(từ lóng) hành động, làm, xử sự
he comes it too strong
nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu
to come to blows
xem blow
to be as clever/stupid as they come
rất thông minh/ngớ ngẩn
to come about
xảy ra, xảy đến
how could this come about?
sao việc đó có thể xảy ra được?
đối chiếu
the wind had come about
gió đã đổi chiều
to come after
theo sau, đi theo
nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa
come again?
(dùng để yêu cầu ai nhắc lại cái gì mình không hiểu hoặc cái gì mình khó tin)
'She's an entomologist' - 'Come again? ' - 'An entomologist. She studies insects'
'Cô ấy là một nhà côn trùng học' - 'Nhắc lại xem nào! ' - 'Nhà côn trùng học. Cô ấy nghiên cứu sâu bọ'
to come against
đụng phải, va phải
To come across somebody
Tình cờ gặp ai
to come and go
tồn tại hoặc xuất hiện một thời gian ngắn ở đâu đó, rồi không ở đó nữa hoặc ra đi
the pain in my leg comes and goes
chân tôi bị đau rồi lại khỏi
governments come and go but does anything really change?
các chính phủ được thành lập rồi lại đổ, nhưng có gì thực sự thay đổi chăng?
to come apart (asunder)
tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra
to come at
đạt tới, đến được, nắm được, thấy
I could not easily come at the document now
bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó
to come at the truth
thấy sự thật
xổ vào, xông vào (tấn công)
the dog came at me
con chó xổ vào tôi
to come away
đi xa, đi khỏi, rời khỏi
lìa ra, rời ra, bung ra
to come back
quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)
được, nhớ lại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại
to come between
đứng giữa (làm môi giới, điều đình)
can thiệp vào, xen vào
to come by
qua, đi qua
có được, kiếm được, vớ được
how did you come by this document?
làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?
to come down
xuống, đi xuống
prices are coming down
giá đang xuống
coat comes down to heels
áo dài xuống tận gót
được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)
sụp đổ (nhà cửa...)
sa sút, suy vị, xuống dốc
to come down in the world
sa sút, xuống dốc
to come down upon (on)
mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt
to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks
mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai
đòi tiền; đòi bồi thường
to come down with
xuất tiền, trả tiền, chi
to come easily/naturally to somebody
dễ dàng/tự nhiên đối với ai
acting comes naturally to her
diễn xuất là điều dễ dàng đối với cô ta
to come forward
đứng ra; xung phong; ra trình diện
to come forward with help
đứng ra giúp đỡ
to come forward as a candidate
đứng ra ứng cử
to come in
đi vào, trở vào
(thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)
to come in third
về thứ ba
được tuyển, được bầu; lên nắm quyền
vào két, nhập két, thu về (tiền)
money is always coming in to him
tiền vào nhà nó như nước
lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
thành mốt, thành thời trang
tỏ ra
to come in useful
tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)
I don't see where the joke comes in
tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó
to come in for
có phần, được hưởng phần
he will come in for most of his uncle's property
nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó
I came in for 6d
phần của tôi là 6 đồng
to come in upon
ngắt lời, chận lời, nói chặn
to come into
to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; to come into being (existence) hình thành, ra đời; to come into fashion thành mốt; to come into force (effect) có hiệu lực; to come into notice làm cho phải chú ý
được hưởng, thừa hưởng
to come into a property
thừa hưởng một tài sản
to come of
do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
that comes of being quick- tempered
cái đó là do tính khí nóng nảy quá
xuất thân từ
to come of a working family
xuất thân từ một gia đình lao động
to come off
bong ra, tróc ra, rời ra, bật ra
thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong
to come off victoriously
vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
được thực hiện, được hoàn thành
plan comes off satisfactorily
kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
(thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có giở cái giọng ấy ra nữa!
to come on
đi tiếp, đi tới
tiến lên, tới gần
the enemy were coming on
quân địch đang tới gần
nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
được trình diễn trên sân khấu
ra sân khấu (diễn viên)
ra toà
come on!
đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!
to come out
ra, đi ra
đình công
vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
the truth comes out
sự thật lộ ra
to come out against somebody
ra mặt chống lại ai
được xuất bản; ra (sách, báo)
to come out on Saturday
ra ngày thứ bảy (báo)
được xếp (trong kỳ thi)
Tam came out first
Tam thi đã được xếp đứng đầu
mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu
to come over
vượt (biển), băng (đồng...)
sang phe, theo phe
he has come over to us
hắn đã sang phe chúng tôi
choán, trùm lên (người nào)
a fear comes over me
cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi
to come over dizzy/faint/giddy
bất ngờ cảm thấy choáng váng/chóng mặt/lảo đảo
to come round
đi nhanh, đi vòng
hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)
trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)
when Spring comes round
khi mùa xuân trở lại, khi xuân về
tạt lại chơi
do come round one evening
thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm
to come to
đến, đi đến
to come to a decision
đi tới một quyết định
to come to nothing; not to come to anything
xem nothing
to come to the point
đi vào vấn đề, đi vào việc
to come to a standstill
ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc
hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
to come to one's senses
tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
thừa hưởng, được hưởng
to come to one's own
được hưởng phần của mình
lên tới
it comes to one thousand
số tiền lên tới một nghìn
(hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)
to come to oneself
trở lại trạng thái bình thường; hồi tỉnh
the shock made her hesitate for a moment, but she quickly came to herself again
cú sốc khiến cô ta ngập ngừng giây lát, nhưng rồi cô ta đã hồi tỉnh thật nhanh
come to that; if it comes to that
vả lại; thêm vào đó; hơn nữa
to come under
rơi vào loại, nằn trong loại
rơi vào, chịu (ảnh hưởng)
to come up
tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)
to come up for discussion
được nêu lên để thảo luận
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
high collars are coming up
cổ cồn cao đang trở thành mốt
lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
the water came up to his chin
nước lên tới cằm nó
the performance did not come up to what we expected
buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi
I came up with them just outside the town
ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó
vào đại học
to come upon
tấn công bất thình lình, đột kích
chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
he came upon me for damages
nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó
to come across the mind
chợt nảy ra ý nghĩ
to come a cropper
(xem) cropper
come along
(thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên
to come clean
thú nhận, nói hết
to come easy to somebody
to come natural to somebody
không có gì khó khăn đối với ai
to come home
trở về nhà, trở lại nhà
gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc
his remark came home to them
lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ
to come near
đến gần, suýt nữa
to come near failing
suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại
to come of age
đến tuổi trưởng thành
come off your high horse (your perch)!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa!
come out with it!
muốn nói gì thì nói đi!
to come right
đúng (tính...)
thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi
to come short
không đạt được, thất bại
to come short of
thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu
first come first served
đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước
how come?
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao?
it comes hard on him
thật là một vố đau cho nó

[come]
saying && slang
have an orgasm, ejaculate
Some women fake an orgasm - they pretend to come, eh.


/kʌm/

nội động từ came; come
đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại
light come light go; easy come easy go dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất
to come and go đi đi lại lại
come here! lại đây!
sắp đến, sắp tới
in years to come trong những năm (sắp) tới
xảy ra, xảy đến
ill luck came to him sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may
come what may dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào
thấy, ở, thấy ở
that word comes on page six từ đó ở trang sáu
nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành
dream comes true ước mơ trở thành sự thật
it comes expensive in the long run thế mà hoá ra là đất
hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)
these duck's blood cards won't come tiết canh vịt không đông
(lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!
come! take courage nào! can đảm lên chứ
(từ lóng) hành động, làm, xử sự
he comes it too strong nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu !to come about
xảy ra, xảy đến
how could this come about? sao việc đó có thể xảy ra được?
đối chiếu
the wind had come abour gió đã đổi chiều !to come across
tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy !to come after
theo sau, đi theo
nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa !to come again
trở lại !to come against
đụng phải, va phải !to come apart (asunder)
tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra !to come at
đạt tới, đến được, nắm được, thấy
I could not easily come at the document now bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó
to come at the truth thấy sự thật
xổ vào, xông vào (tấn công)
the dog came at me con chó xổ vào tôi !to come away
đi xa, đi khỏi, rời khỏi
lìa ra, rời ra, bung ra !to come back
quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)
được, nhớ lại
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại !to come between
đứng giữa (làm môi giới, điều đình)
can thiệp vào, xen vào !to come by
qua, đi qua
có được, kiếm được, vớ được
how did you come by this document? làm sao mà anh kiếm được tài liệu này? !to come down
xuống, đi xuống
pricces are coming down giá đang xuống
coast comes down to heels áo dài xuống tận gót
được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)
sụp đổ (nhà cửa...)
sa sút, suy vị, xuống dốc
to come down in the world sa sút, xuống dốc !to come down upon (on)
mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt
to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai
đòi tiền; đòi bồi thường !to come down with
xuất tiền, trả tiền, chi !to come forward
đứng ra, xung phong
to come forward as a candidate (đứng) ra ứng cử !to come in
đi vào, trở vào
(thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)
to come in third về thứ ba
được tuyển, được bầu; lên nắm quyền
vào két, nhập két, thu về (tiền)
money is always coming in to him tiền vào nhà nó như nước
lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)
thành mốt, thành thời trang
tỏ ra
to come in useful tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)
I don't see where the joke comes in tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó !to come in for
có phần, được hưởng phần
he will come in for most of his uncle's property nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó
I came in for 6d phần của tôi là 6 đồng !to come in upon
ngắt lời, chận lời, nói chặn !to come into
to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; to come into being (existence) hình thành, ra đời; to come into fashion thành mốt; to come into force (effect) có hiệu lực; to come into notice làm cho phải chú ý
được hưởng, thừa hưởng
to come into a property thừa hưởng một tài sản !to come of
do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của
that comes of being quick tempered cái đó là do tính khí nóng nảy quá
xuất thân từ
to come of a working family xuất thân tư một gia đình lao động !to come off
bong ra, róc ra, rời ra, bật ra
thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong
to come off victorious vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi
được thực hiện, được hoàn thành
plan comes off satisfactorily kế hoạch được thực hiện tốt đẹp
(thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa! !to come on
đi tiếp, đi tới
tiến lên, tới gần
the enemy were coming on quân địch đang tới gần
nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)
được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)
được trình diễn trên sân khấu
ra sân khấu (diễn viên)
ra toà
come on! đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy! !to come out
ra, đi ra
đình công
vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)
lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
the truth comes out sự thật lộ ra
to come out against somebody ra mặt chống lại ai
được xuất bản; ra (sách, báo)
to come out on Saturday ra ngày thứ bảy (báo)
được xếp (trong kỳ thi)
Tam came out first Tam thi đã được xếp đứng đầu
mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu !to come over
vượt (biển), băng (đồng...)
sang phe, theo phe
he has come over to us hắn đã sang phe chúng tôi
choán, trùm lên (người nào)
a fear comes over me cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi !to come round
đi nhanh, đi vòng
hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)
trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)
when Spring comes round khi mùa xuân trở lại, khi xuân về
tạt lại chơi
do come round one evening thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó
thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm !to come to
đến, đi đến
to come to a decision đi tới một quyết định
to come do nothing không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào
to come to the point đi vào vấn đề, đi vào việc
to come to a standstill ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc
hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
to come to one's senses tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ
thừa hưởng, được hưởng
to come to one's own được hưởng phần của mình
lên tới
it comes to one thousand số tiền lên tới một nghìn
(hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu) !to come under
rơi vào loại, nằn trong loại
rơi vào, chịu (ảnh hưởng) !to come up
tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)
được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)
to come up for discussion được nêu lên để thảo luận
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt
high cillars are coming up cổ cồn cao đang trở thành mốt
lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp
the water came up to his chin nước lên tới cằm nó
the performance did not come up to what we expected buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi
I came up with them just outside the town ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó
vào đại học !to come upon
tấn công bất thình lình, đột kích
chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy
chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ
là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm
he came upon me for damages nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó !to come across the mind
chợt nảy ra ý nghĩ !to come a cropper
(xem) cropper !come along
(thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên !to come clean
thú nhận, nói hết !to come easy to somebody !to come natural to somebody
không có gì khó khăn đối với ai !to come home
trở về nhà, trở lại nhà
gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc
his remark came home to them lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ !to come near
đến gần, suýt nữa
to come near failing suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại !to come of age
đến tuổi trưởng thành !come off your high horse (your perch)!
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa! !come out with it!
muốn nói gì thì nói đi! !to come right
đúng (tính...)
thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi !to come short
không đạt được, thất bại !to come short of
thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu !first come first served
đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước !how come?
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao? !it comes hard on him
thật là một vố đau cho nó

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "come"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.