Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-down
come-down
['kʌmdaun]
danh từ
sự sa sút, sự xuống dốc; sự thoái bộ


/'kʌmdaun/

danh từ
sự sa sút, sự xuống dốc; sự thoái bộ

Related search result for "come-down"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.