Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-about
come-about
['kʌm,ə'baut]
danh từ
(thông tục) sự xoay chuyển bất ngờ (của sự việc)


/'kʌmə'baut/

danh từ
(thông tục) sự xoay chuyển bất ngờ (của sự việc)

Related search result for "come-about"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.