Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come-by-chance
come-by-chance
['kʌmbai't∫ɑ:ns]
danh từ
việc bất ngờ, việc tình cờ
con đẻ hoang


/'kʌmbai'tʃɑ:ns/

danh từ
việc bất ngờ, việc tình cờ
con đẻ hoang

Related search result for "come-by-chance"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.