Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sentence

sentence
The dog is brown.
Do you like apples?


sentence

A sentence is a group of words that is a statement, question, exclamation, or command.

['sentəns]
danh từ
(ngôn ngữ học) câu
simple sentence
câu đơn
compound sentence
câu gồm hai hoặc nhiều mệnh đề kết hợp với nhau (nối liền nhau bằng các liên từ 'và', 'hoặc', 'nhưng'...); câu ghép
(pháp lý) lời tuyên án; bản án
to be under sentence of death
bị kết án tử hình
the judge passed/pronounced sentence on the prisoner
quan toà tuyên án người tù
death sentence was commuted to life imprisonment.
án tử hình đã được giảm xuống còn chung thân.
she has served her sentence and will now be released
cô ấy đã thụ án xong và nay được thả
a sentence of ten years' imprisonment
bản án mười năm tù giam
ý kiến (tán thành, chống đối)
our sentence is against war
ý kiến chúng tôi là chống chiến tranh
(từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn
ngoại động từ
(to sentence somebody to something) kết án, tuyên án
to sentence someone to a year's imprisonment
kết án ai một năm tù giam
he has been sentenced to pay a fine of 10000 dollars
anh ấy bị xử nộp phạt 10000 đô la
a scrippling disease which sentenced him to a lifetime in a wheel-chair
chứng tê liệt buộc anh ấy phải ngồi xe lăn suốt đời(logic học) câu, mệnh đề
atomic s. câu nguyên tử
closed s. câu đóng
open s. câu mở
primitive s. câu nguyên thuỷ

/'sentəns/

danh từ
(ngôn ngữ học) câu
simple sentence câu đơn
compound sentence câu kép
sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết
sentence of death án tử hình
under sentence of death bị án tử hình
to pass a sentence of three month's imprisonment on someone tuyên án người nào ba tháng tù
ý kiến (tán thành, chống đối)
our sentence is against war ý kiến chúng ta là chống chiến tranh
(từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn

ngoại động từ
kết án, tuyên án
to sentence someone to a month's imprisonment kết án ai một tháng tù

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sentence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.