Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spud
spud
[spʌd]
danh từ
cái thuổng giãy cỏ
(thông tục) khoai tây
ngoại động từ
giãy (cỏ) bằng thuổng


/spʌd/

danh từ
cái thuồng giãy cỏ
(từ lóng) khoai tây

ngoại động từ
giãy (cỏ dại) bằng thuổng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.