Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sat

sat
xem động từ to sit


/sit/

nội động từ sat
ngồi
to sit round the fire ngồi xung quanh lửa
to sit still ngồi yên
to sit in state ngồi chễm chệ, ngồi oai vệ
to sit tight (thông tục) ngồi lỳ; không lay chuyển, không nhượng bộ; nghiến răng rán sức
to sit for an examination đi thi
đậu (chim)
ấp (gà mái)
sitting hen gà đang ấp
the hen wants to sit gà muốn ấp
họp, nhóm họp
Parliament is sitting quốc hội đang họp
vừa, hợp (quần áo)
dress sits well quần áo vừa vặn

ngoại động từ
ngồi, cưỡi
to sit a horse well ngồi vững trên lưng ngựa
đặt (đứa trẻ) ngồi
to sit a child on the table đặt đứa bé ngồi lên bàn !to sit down
ngồi xuống !to sit for
đại diện cho
to sit for Hanoi đại diện cho Hà nội (quốc hội)
ngồi làm mẫu (cho hoạ sĩ vẽ) !to sit in
tham gia, dự vào
(thông tục) trông trẻ
biểu tình ngồi !to sit on (upon)
ngồi họp bàn về !to sit on (upon)
(từ lóng) trấn áp, đàn áp !to sit out
không tham gia (nhảy...)
ngồi cho đến hết buổi (thuyết trình...) !to sit over
(đánh bài) ngồi tay trên
ở thế lợi !to sit under
ngồi nghe giảng đạo !to sit up
ngồi dậy
đứng lên hai chân sau (chó)
(thông tục) giật mình, ngạc nhiên !to sit at home
ngồi nhà; ăn không ngồi rồi !to sit down hard on a plan
cương quyết chống một kế hoạch !to sit down under a abuse
cúi đầu chịu nhục; ngậm bồ hòn làm ngọt !to sit somebody out
ngồi lâu hơn ai !to sit up late
thức khuya !to make somebody sit up
(thông tục) bắt ai làm việc vất vả; làm cho ai đau; làm ai phải ngạc nhiên !to sit up and take notice
(thông tục) đột nhiên có cái gì làm cho mình phải chú ý !to sit well
ngồi đúng tư thế (trên mình ngựa) !food sits heavily on the stomach
thức ăn lâu tiêu !his principles sit loosely on him
anh ta không theo đúng những nguyên tắc của mình !sits the wind there?
có phải ở đấy không?
có phải tình hình như thế không?

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.