Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sadhu
sadhu
['sɑ:du:]
danh từ
thánh nhân (người đàn ông Hinđu sùng đạo sống một cuộc đời khổ hạnh)


/'sɑ:du:/

danh từ
(Ân) thánh nhân

Related search result for "sadhu"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.