Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keck
keck
[kek]
nội động từ
nôn oẹ


/kek/

nội động từ
oẹ
to keck at tởm lộn mửa ra (đồ ăn...)

Related search result for "keck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.