Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keek
keek
[ki:k]
danh từ
(Ê-cốt) cái nhìn hé, cái nhìn trộm
nội động từ
(Ê-cốt) hé nhìn, nhìn trộm


/ki:k/

danh từ
(Ê-cốt) cái nhìn hé, cái nhìn trộm

nội động từ
(Ê-cốt) hé nhìn, nhìn trộm

Related search result for "keek"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.