Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gauss
gauss
[gaus]
danh từ
(vật lý) Gaoxơ(Tech) gauss (gauxơ)(Gs, G, đơn vị cường độ từ trường)

/gaus/

danh từ
(vật lý) Gaoxơ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gauss"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.