Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gauche
gauche
[gou∫]
tính từ
vụng về


/gouʃ/

tính từ
vụng về

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gauche"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.