Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
feller
feller
['felə]
danh từ
người đốn cây
người đồ tễ (giết trâu bò)
bộ phận viền (ở máy khâu)


/'fələ/

danh từ
người đốn, người hạ (cây)
người đồ tễ (giết trâu bò)
bộ phận viền (ở máy khâu)

danh từ
(từ lóng) gã, thằng cha, anh chàng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "feller"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.