Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drift-wood
drift-wood
['driftwud]
danh từ
gỗ trôi giạt; củi rề


/'driftwud/

danh từ
gỗ trôi giạt; củi rề

Related search result for "drift-wood"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.