Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cab

cab


cab

Cab is another word for taxi.

[kæb]
danh từ
xe tắc xi
xe ngựa chở khách thuê
cabin, buồng lái (ở xe vận tải, xe lửa, cần trục)
nội động từ
đi xe tắc xi; đi xe ngựa thuê
viết tắt
Văn phòng tư vấn cho mọi người ở Anh (Citizens' Advice Bureau)


/kæb/

danh từ
xe tắc xi; xe ngựa thuê
(ngành đường sắt) buồng lái
cabin, buồng lái (ở xe vận tải)

nội động từ
đi xe tắc xi; đi xe ngựa thuê

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.