Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alum

alum
['æləm]
danh từ
phèn
(định ngữ) (thuộc) phèn; có phèn
alum earth
đất phèn
alum works
nhà máy phèn


/'æləm/

danh từ
phèn
(định ngữ) (thuộc) phèn; có phèn
alum earth đất phèn
alum works nhà máy phèn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.