Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alumna
alumna
[ə'lʌmnə]
danh từ, số nhiều alumnae
[ə'lʌmni:]
nguyên nữ sinh trường phổ thông, trường cao đẳng hoặc trường đại học


/ə'lʌmnə/

danh từ, số nhiều alumnae /ə'lʌmni:/
(nguyên) nữ học sinh; (nguyên) nữ học sinh đại học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alumna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.