Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alumnus
alumnus
[ə'lʌmnəs]
danh từ, số nhiều alumni
[ə'lʌmnai]
nguyên nam sinh trường phổ thông, trường cao đẳng hoặc trường đại học


/ə'lʌmnəs/

danh từ, số nhiều alumni /ə'lʌmnai/
(nguyên) học sinh; (nguyên) học sinh đại học

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "alumnus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.