Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
useless

useless
['ju:slis]
tính từ
vô ích, vô dụng; không đem lại kết quả tốt, không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào
useless efforts
những cố gắng vô ích
a car is useless without petrol
ô tô mà không có xăng thì vô dụng
it's useless arguing/to argue with them
tranh cãi với họ làm gì (vô ích)
(thông tục) kém, yếu, không thạo
a useless player
một đấu thủ kém cỏi
I'm useless at maths
tôi rất kém về toánvô ích

/'ju:slis/

tính từ
vô ích, vô dụng; không dùng được
useless efforts những cố gắng vô ích
(từ lóng) không khoẻ; không phấn khởi; vứt đi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "useless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.