Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uselessness
uselessness
['ju:slisnis]
danh từ
sự vô ích, sự vô dụng, sự không đem lại kết quả tốt, sự không phục vụ cho một mục đích hữu ích nào
(thông tục) sự kém, sự yếu, sự không thạo


/'ju:slisnis/

danh từ
tính chất vô ích, tính chất vô dụng
(từ lóng) tình trạng không khoẻ; tình trạng không phấn khởi; tình trạng đáng vứt đi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.