Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sống thừa


[sống thừa]
useless to society; good for nothinguseless to society, good for nothing


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.