Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dụngverb
to use; to employ
vô dụng useless
cạm dụng to abuse

[dụng]
động từ
to use; to employ
vô dụng
useless
cạm dụng
to abuseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.