Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
testy


/'testi/

tính từ

hay hờn giận, hay giận dỗi, hay cáu kỉnh, hay gắt

dễ bị động lòng, dễ bị phật ý


Related search result for "testy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.