Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
testy
testy
['testi]
tính từ
dễ bực mình, hay gắt gỏng
a testy person
một người cáu kỉnh
a testy reply
một câu trả lời gắt gỏng


/'testi/

tính từ
hay hờn giận, hay giận dỗi, hay cáu kỉnh, hay gắt
dễ bị động lòng, dễ bị phật ý

Related search result for "testy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.