Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
storm-trooper
storm-trooper
['stɔ:m'tru:pə]
danh từ
quân xung kích (trong lực lượng xung kích của Đức quốc xã)


/'stɔ:mtɔst/

danh từ
quân xung kích (trong lực lượng xung kích của Đức quốc xã)

Related search result for "storm-trooper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.