Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dôngnoun
storm; thunderstorm

[dông]
danh từ
storm; thunderstorm
động từ
dash off, sneak out
Dông đi!
Let's go!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.