Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smart alec
smart+alec
['smɑ:t'ælik]
Cách viết khác:
smart aleck
['smɑ:t'ælik]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người làm ra vẻ tinh khôn
(thông tục) người ngông nghênh, người ngạo mạn


/'smɑ:t'ælik/ (smart_aleck) /'smɑ:t'ælik/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người làm ra vẻ tinh khôn
người ngông nghênh

Related search result for "smart alec"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.