Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smart-alecky
smart-alecky
['smɑ:t'æliki]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ra vẻ tinh khôn
ngông nghênh, ngạo mạn


/'smɑ:t'æliki/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm ra vẻ tinh khôn
ngông nghênh

Related search result for "smart-alecky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.