Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bảnh traiadj
Smart and handsome
ăn mặc vào trông rất bảnh trai he looks smart and handsome in his clothes

[bảnh trai]
tính từ
handsome, smart and handsome
ăn mặc vào trông rất bảnh trai
he looks smart and handsome in his clothesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.