Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lanh lẹadj
smart; quiet; alert
trí lanh lẹ alert mind

[lanh lẹ]
tính từ.
smart; quiet; alert.
trí lanh lẹ
alert mind.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.