Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resile
resile
[ri'zail]
nội động từ
bật nảy; co giãn, có tính đàn hồi


/ri'zail/

nội động từ
bật nảy; co giân, có tính đàn hồi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "resile"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.