Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rehouse
rehouse
[,ri:'hauz]
ngoại động từ
đưa đến ở nơi khác, chuyển nhà mới


/'ri:'hə:s/

ngoại động từ
đưa đến ở nhà khác, chuyển nhà mới

Related search result for "rehouse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.