Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rait


/ret/ (rait)

/reit/

ngoại động từ

giầm (gai, đay cho róc sợi ra)

nội động từ

bị ướt nhũn, bị ướt thối ra (rơm, rạ, cỏ khô)


Related search result for "rait"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.