Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
strait waistcoat


/'streit'dʤækit/ (strait_waistcoat) /'streit'weistkout/

danh từ
áo mặc cho người điên (có hai ống tay thật dài để có thể buộc tay lại)

Related search result for "strait waistcoat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.