Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portraitist
portraitist
['pɔ:treitist]
danh từ
người vẽ ảnh chân dung. người chụp ảnh chân dung


/'pɔ:tritist/

danh từ
hoạ sĩ vẽ chân dung

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.