Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distrait
distrait
[dis'trei]
tính từ
lãng trí, đãng trí


/dis'trei/

tính từ
lãng trí, đãng trí

Related search result for "distrait"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.