Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
light-headed
light-headed
['lait'hedid]
tính từ
bị mê sảng
bộp chộp, nông nổi, thiếu suy nghĩ


/'laithedid/

tính từ
bị mê sảng
đầu óc quay cuồng
bộp chộp, nông nổi, thiếu suy nghĩ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "light-headed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.