Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jape

jape
[dʒeip]
danh từ
(văn học) lời nói đùa


/dʤeip/

danh từ
(văn học) nói đùa; nói giễu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jape"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.