Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jeep

jeep
[dʒi:p]
danh từ
xe jíp


/dʤi:p/

danh từ
xe jíp

Related search result for "jeep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.