Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jove
jove
[dʒouv]
danh từ
(thần thoại,thần học) thần Giu-pi-te
by Jove!
thế à!, trời ơi!


/dʤouv/

danh từ
(thần thoại,thần học) thần Giu-pi-te !by Jove!
thế à!, trời ơi!

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jove"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.