Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ike
ike
[aik]
Cách viết khác:
iconoscope
[,aikə'nəskoup]
như iconoscope


/,aikɔ'nəskoup/ (ike) /aik/

danh từ
(raddiô) Icônôxcôp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.